وب سایت رسمی دکتر سینا نواب / متخصص پروتز های دندانی

وبسایت پرتال اینترنتی دکتر سینا نواب جهت آشنایی بیشتر با تخصص ها سوابق کاری دکتر نواب توسط تیم آرانیان طراحی و پیاده سازی شد.

دکتر سینا نواب فارغ التحصیل رشته دندانپزشکی در سال ۱۳۷۴ از دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی ( دانشگاه ملی) می باشد. وی با قبولی در امتحانات پذیرش دستیاری رشته تخصصی پروتزهای دندانی و کسب رتبه نخست کشوری در سال ۱۳۷۷ وارد دوره رزیدنتی این رشته در دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی شد. متعاقبا پس از تکمیل این دوره تخصصی در سه سال (در حالیکه رشته تخصصی پروتزهای دندانی عموما چهار ساله است) امتحانات بورد تخصصی را در سال ۱۳۸۰ داده و با کسب رتبه دوم کشوری به عنوان متخصص پروتزهای دندانی فارغ التحصیل شد.

شما می توانید جهت آشنایی با دکتر سینا نواب به وب سایت ایشان مراجعه نمایید.

آدرس وبسایت: sinanavab.com